Kontakty

KOAM, s.r.o.

Areál ZŤS 924,
P.O. BOX 114 
018 41 Dubnica nad Váhom

 

IČO: 36 352 411 
IČ DPH: SK 202 215 2341 
Zapísane v OR Okresného súdu TN, 
Oddiel: Sro, vložka č. 16560/R

kontakt

KONTAKTY

Riaditeľ firmy:

Manažér firmy:

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Kontaktné osoby:
Finančné oddelenie
Kontaktné osoby:

Výrobné oddelenie
Kontaktné osoby:


Oddelenie plánovania
Kontaktné osoby:


Technické oddelenie
Kontaktné osoby:Oddelenie skladu a logistiky
Kontaktné osoby:Oddelenie vývoja, výskumu a kvality
Kontaktné osoby:
Suk Chae KO

Jai-Yeal Yoon

Bc. Emília Filová - supervízor personálneho oddelenia
Bc. Ivana Dubovská - referent personálneho oddelenia
Bc. Jana Bugalová - referent pre všeobecné záležitosti
Emília Straková - mzdová účtovníčka
+421 42 448 6421, 042 448 6422

Ing. Janka Černá - finančný manažér
Ing. Miroslava Vranová - účtovník

Jana Šimová - manažér výroby
Jaroslav Kopačka - teamleader materiálu
+421 42 448 6441

Ing. Katarína Prekopová - supervízor plánovania
Mgr. Zuzana Vojvodíková - referent plánovania
+421 42 448 6441

Ing. Peter Gramblička - supervízor technického oddelenia
Ing. Judita Uhlárová - referent technického oddelenia
Ferdinand Barták - nákupca
+421 42 448 6431

Jana Gulišová - supervízor skladu
František Fogd - podpora supervízora skladu
Jaroslav Arbet - teamleader logistiky
+421 42 448 6431

Ing. Lýdia Yoon Kováčová - manažér kvality
Natália Ragasová - supervízor kvality
Vladimíra Marková - asistent manažéra kvality
Ing. Alexandra Černá - inžinier pre vývoj a procesy
Kristína Šatková - inšpektor pre vstupnú kontrolu
Bc. Linda Luščik Fajnorová - inžinier kvality
+421 42 448 6451