KOAM, s.r.o.

Areál ZŤS 924, P.O. BOX 114

018 41  Dubnica nad Váhom

 

IČO: 36 352 411

IČ DPH: SK 202 215 2341

Zapísane v OR Okresného súdu TN, Oddiel: Sro, vložka č. 16560/R

Volné pracovné miesta


Prijme do pracovného pomeru: OSOBNÝ DOTAZNÍK

Profil Firmy   

Spoločnosť KOAM, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 15. marca 2006. Spoločníkmi sú firma KOAM Elektronik, s.r.o. a pán Jin Kuk Kim, ktorí upísali základné imanie v celkovej výške 2.501.495,– EUR. Štatutárnym orgánom je pán Suk Chae KO.

Predmetom podnikania firmy KOAM, s.r.o. je:

 výroba výrobkov z plastov v primárnej forme

 výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov

 výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo

 výroba obalov z plastov

 výroba tovaru z plastov

 výroba strojov

 výroba obrábacích strojov

 výroba rozhlasových a televíznych vysielačov, telefónnych a ďalekopisných prístrojov

 výroba rozhlasových a televíznych prijímačov, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je výroba predmetov z plastov používaných v automobilovom priemysle. Firma sídli v priemyselnom areáli v meste Dubnica nad Váhom, čo je z pohľadu jej zamerania na automobilový priemysel veľmi výhodné. V blízkosti je dostupná ako diaľničná, tak i železničná sieť. Poloha je perspektívna aj z dôvodu umiestnenia medzi troma hlavnými oblasťami SR, v ktorých pôsobí automobilový priemysel – Žilina (Kia Motors Slovakia, 65km), Trnava (PSA Peugeot Citroen, 100km) a Bratislava (Wolkswagen, 140km). Spoločnosť KOAM, s.r.o. k dnešnému dňu zamestnáva 320 výrobných a obslužných zamestnancov a 17 administratívnych zamestnancov. Výroba prebieha nepretržite pri 12-hod. zmennosti výrobných robotníkov. Hlavnú produkciu výroby v súčasnosti tvoria plastové výrobky pre automobilový priemysel. Medzi najväčších odberateľov patrí prostredníctvom spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA spoločnosť KIA Motors Slovakia, s ktorou je podpísaná dlhodobá zmluva o dodávke výrobkov. K ďalším odberateľom patrí materská firma Koam Elektronik a Plakor Czech z Českej republiky.

 

V Dubnici nad Váhom, 9. septembra 2010

 
© 2008 KOAM, s.r.o.