Contacts

(Slovenčina) SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA s.r.o.
Areál ZŤS 924,
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 352 411
IČ DPH: SK 202 215 2341
Zapísane v OR Okresného súdu TN, Oddiel: Sro, vložka č. 16560/R

KONTAKTY

Riaditeľ firmy:
Jai-Yeal Yoon

Recepcia:
042/448 6461, 042/281 8572

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Kontaktné osoby:
Bc. Emília Filová - manažér personálneho oddelenia
Bc. Ivana Dubovská - referent personálneho oddelenia
Bc. Zuzana Chorvátová - referent personálneho oddelenia
Kristína Košinová - asistent personálneho oddelenia
Ing. Jana Bugalová - referent pre všeobecné záležitosti
Emília Straková - mzdová účtovníčka
+421 42 448 6421

Finančné oddelenie:
Kontaktné osoby:
Ing. Janka Černá - finančný manažér
Ing. Miroslava Vranová - účtovník
Ing. Paulína Svoradová - účtovník
Monika Ľuptáková - asistent finančného oddelenia

Výrobné oddelenie
Kontaktné osoby:
Ing. Katarína Prekopová - supervízor plánovania
Mgr. Zuzana Vojvodíková - asistent plánovania
+421 42 448 6441

Technické oddelenie
Kontaktné osoby:
Ing. Peter Gramblička - supervízor technického oddelenia
Ing. Judita Uhlárová - referent technického oddelenia
Ferdinand Barták - nákupca
+421 42 448 6431

Oddelenie skladu a logistiky
Kontaktné osoby:
Jana Gulišová - supervízor skladu
Jaroslav Arbet - teamleader logistiky
+421 42 448 6441

Oddelenie vývoja, výskumu a kvality
Kontaktné osoby:
Ing. Lýdia Yoon Kováčová - manažér kvality
Natália Ragasová - supervízor kvality
Vladimíra Marková - asistent manažéra kvality
Ing. Alexandra Černá - inžinier pre vývoj a procesy
Ing. Marcela Arbetová - inšpektor vstupnej kontroly
Bc. Linda Luščík Fajnorová - inžinier kvality
+421 42 448 6451